Powered by Blogger.
RSS

Kenali Kod Asas Keyboard (Kod Major)

Perhatian :
Sila matikan (stop) muzik pada ruangan santai terlebih dahulu sebelum memainkan video ini

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Bahan Bantu Mengajar Pemulihan


Bahan Bantu Belajar Pemulihan KVK+KVK
vokal dan konsonan
Perkataan KVKVKV
Perkataan kvkk+kv

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Kemahiran Asas Nyanyian


Dalam kemahiran menyanyi , lagu adalah sumber utama yang dapat dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu:

Aural
Kemahiran mendengar melalui lagu yang dipelajari

Fizikal
Pengawakan nafas dan mekanisme vokal

Verbal
Kefahaman lirik lagu, pembinaan kosa kata dan penguasaan bahasa

Daya ingatan muzikal
Kebolehan mengingat bunyi muzik dan menghasilkannya semula

Persembahan
Menghasilkan irama, melodi dan ekspresi dengan peka dan tepat

Interaksi sosial
Berkebolehan bekerjasama semasa nyanyian dalam kumpulan

Komunikasi
Menyatakan maksud rasa dan fikiran melalui nyanyian

 
Aspek Nyanyian

Untuk mendapatkan nyanyian yang baik, seseorang perlu mengikut aspek nyanyian. Terdapat lima aspek nyanyian yang perlu diikuti. Aspek tersebut ialah postur, pernafasan, sebutan dan ton, bentuk mulut dan latihan bunyi vokal dan terakhir jenis suara.

Postur
Dalam nyanyian, tubuh badan berfungsi sebagai alat muzik penting. Teknik vokal merangkumi cara pernafasan, mutu pengeluaran suara dan keseluruhan nyanyian seseorang. Postur terbahagi kepada dua iaitu berdiri dan duduk.

Postur berdiri

Berdiri tegak dengan kaki renggang sedikit. Badan diimbangkan di kedua belah kaki dan seluruh anggota badan dalam keadaan selesa. Tangan diletakkan di sisi badan. Dada hendaklah kehadapan dengan bahu ke belakang. Kepala haruslah ditegakkan dan pandang lurus kehadapan.

Postur semasa duduk.
Duduk tegak dan kaki direnggangkan sedikit. Pastikan kedua belah tapak kaki di lantai dalam keadaan selesa. Tangan diletakkan diatas paha. Kerusi hanya duduk 1/3 bahagian kerusi dan jangan bersandar. Dada juga hendaklah kehadapan dengan bahu kebelakang dan elakkan dari mengangkat bahu. Kepala mestilah sentiasa tegak dan pandang lurus kehadapan.

Pernafasan
Pernafasan yang terkawal adalah asas kepada nyanyian yang baik. Dalam nyanyian, mulut dan kerongkong perlu dibuka luas untuk laluan udara yang banyak bagi menghasilkan ton yang lebih resonan.

Sebutan dan ton
Dalam nyanyian, sebutan bunyi vokal dan konsonan haruslah paling jelas. Untuk menghasilkan pengeluaran ton yang baik ciri-ciri berikut memainkan peranan yang penting.

 • Tenaga
 • Intensiti
 • Kekuatan bunyi
 • Harakat (panjang dan pendek)
Pernafasan dan bentuk mulut yang betul akan menghasilkan sebutan yang baik, kualiti ton dan intonasi yang baik. Bunyi konsonan pada permulaan dan akhir sesuatu perkataan perlu ditekankan.

Bentuk mulut dan latihan bunyi vokal.
Latihan mengikut solfege
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Teknik Meniup Rekoder

TEKNIK MENIUP REKODER

Bagi teknik meniup rekoder, terdapat lima teknik atau aspek yang perlu diamalkan supaya dapat menghasilkan peniupan kualiti ton yang baik.

Lima teknik tersebut ialah:

1. Postur
2. Embouchure
3. Penglidahan
4. Pernafasan
5. Penjarian

Semua teknik di atas sangat membantu dalam menghasilkan peniupan kualiti ton yang baik.TEKNIK PERTAMA – POSTUR


Berdiri selesa, regangkan sedikit tangan
Condong 45°

Postur memainkan peranan semasa meniup rekoder. Postur yang baik membantu untuk menghasilkan kualiti ton yang baik. Postur semasa meniup rekoder ialah badan perlu tegak dan berada dalam keadaan selesa. Rekoder dipegang dengan kecondongan 45 darjah dari badan. Ini untuk memudahkan pergerakan tangan semasa penjarian. Setelah itu, tangan diregangkan sedikit agar tidak mengganggu pernafasan. Rekoder dipegang dengan jari tangan kiri di bahagian atas dan jari tangan kanan di bahagian bawah. Cara ini adalah praktikal untuk permainan rekoder. Rekoder diimbangkan dengan diletak pada bibir bawah dan ibu jari tangan kanan. Gunakan ‘music stand’ untuk meletakkan skor muzik dan ini juga dapat mengekalkan postur badan yang tegak.


TEKNIK KEDUA – EMBOUCHURE
Embouchure ialah penggunaan otot muka dan pembentukan bibir yang mengikut bentuk pipit (mouthpiece). Masukkan bahagian pemipit di antara bibir. Setelah itu bibir dirapatkan dan jangan gigit rekoder. Bibir juga jangan ditegangkan dan pastikan bibir dalam keadaan selesa.


TEKNIK KETIGA – PENGLIDAHAN

Penglidahan penting untuk penghasilan not rendah dan not tinggi. Pergerakan lidah membantu pengeluaran udara dengan kadar yang sesuai dengan kualiti ton.
Untuk not tengah, bunyikan ‘du’ dengan lidah. Manakala not rendah menggunakan bunyi ‘lu’. Bagi not tinggi, bunyikan ‘tu’ semasa meniup. Bunyi ‘du-ku’ digunakan semasa ‘double tongueing’. Semasa memainkan not kaitan, hanya pada not pertama berlaku penglidahan. Bagi permainan secara ‘staccato’, bunyikan ‘tut’ untuk penghasilan not pendek.


TEKNIK KEEMPAT – PERNAFASAN

Untuk meniup not rendah, tekanan udara dari ruang diafragma dilepaskan perlahan-lahan serta terkawal. Tekanan udara yang lebih serta dilepaskan secara laju dalah untuk meniup not tinggi. Bagi satu frasa, hanya satu pernafasan yang digunakan.


TEKNIK KELIMA – PENJARIANBagi tangan kiri, ibu jari bernombor 0 menutup lubang rekoder di bahagian belakang rekoder. Jari telunjuk bernombor 1 menutup lubang rekoder pertama. Jari hantu bernombor 2 menutup lubang rekoder kedua. Jari manis bernombor 3 menutup lubang rekoder ketiga.

Untuk tangan kanan, jari telunjuk bernombor 4 menutup lubang rekoder keempat. Jari hantu bernombor 5 menutup lubang rekoder kelima. Lubang rekoder keenam ditutup dengan jari manis yang bernombor 6. Lubang rekoder ketuju ditutup dengan jari bernombor tujuh iaitu jari kelingking.

Terdapat dua pembukaan kecil pada lubang rekoder bernombor 6 dan 7. Tujuan lubang kecil ini adalah untuk menghasilkan bunyi syap dan flat.


Sumber : http://bilakuberlagu.blogspot.com/2010/10/teknik-meniup-rekoder.html

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Mengesan Masalah Pembelajaran Murid

SRATEGI MENGESAN
MASALAH PEMBELAJARAN MURID


 1. Pemerhatian
 2. Pentafsiran rekod prestasi
 3. Pentafsiran rekod profil
 4. Ujian kertas dan pensel
 5. Temu bual dengan guru darjah
 6. Temu bual dengan ibu bapa / penjaga murid.

PEMERHATIAN ;
Guru boleh melakukan pemerhatian ini secara tidak langsung di bilik darjah masing. Melalui cara ini, guru akan mengetahui perubahan yang mungkin jelas kelihatan misalnya dari aspek emosi, ketegangan murid, kedudukan tubuh badan yang tidak semula jadi dan perubahan tingkah laku.

Dalam strategi ini ada beberapa teknik pemerhatian yang sesuai dilaksanakan. Antaranya :
 1. Teknik pemerhatian dengan senarai semak
 2. Pemerhatian di luar bilik darjah
 3. Pemerhatian tingkah laku

PENTAFSIRAN REKOD PRESTASI

Rekod prestasi merupakan rekod yang menyimpan maklumat tentang pencapaian akademik murid dan keterangan yang tepat dan lengkap tentang pencapaian murid dalam kelas.
Pentingnya rekod prestasi ini antaranya dapat membantu guru menilai secara jangka panjang dan membolehkan guru sentiasa mempunyai pengetahuan tentang murid-murid mereka.
Bagi ibu bapa pula, rekod prestasi dapat membantu mereka memahami prestasi akademik, perkembangan sosila, fizikal dan emosi anak-anak. Melalui sumber berkenaan, ibu bapa dapat membantu pihak sekolah seperti menilai anak-anak, meningkatkan tanggungjawab sebagai penjaga dengan menasihati dan memberi tunjuk ajar di rumah.

REKOD PROFIL
Rekod yang memberi maklumat tentang pencapaian murid dalam semua mata pelajaran yang diikuti disekolah dan ditunjukkan menggunakan markah dan gred.

UJIAN KERTAS dan PENSEL
Ujian bentuk ini melibatkan penggunaan perkataan dan secara tidak langsung menguji penguasaan bahasa murid.

TEMU BUAL dengan GURU DARJAH
Perbincangan dengan guru darjah dapat memberi maklumat tentang seseorang murid yan hendak dikenal pasti. Melalui teknik ini, guru akan dapat maklumat seperti kehadiran, pencapaian akademik, tingkah laku dan perbezaan individu.

TEMU BUAL dengan IBU BAPA
Saya kerap menggunakan kaedah ini kerana ibu bapalah individu yang paling rapat dengan murid di rumah selain guru semasa di sekolah. Banyak maklumat yang boleh diperolehi daripada ibu bapa berkaitan murid termasuklah latar sosio-ekonomi keluarga, faktor baka, kesihatan, penceraian, faktor kelahiran dan sebagainya.


Sumber : http://cikguhaidi.wordpress.com/2009/07/21/strategi-mengesan-masalah-pembelajaran-murid/

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Teknik Pengajaran Pemulihan

Teknik Pengajaran Pemulihan

Kemahiran Bacaan Asas

Ada beberapa pendekatan yang boleh digunakan bagi membolehkan murid menguasai kemahiran asas dalam bacaan.

1. Kaedah Fonik
 • kaedah ini memberi fokus kepada cara mempelajari perkataan yang belum dikenali dengan bunyi bahasa. Contohnya, huruf ‘m’ disebut apabila memakan sesuatu yang sedap.
 • selepas murid mengenal bunyi huruf, diperkenalkan pula nama huruf dan bentuk huruf. Bunyi-bunyi huruf dicantumkan sehingga terbentuk perkataan yang sempurna.

2. Kaedah Suku Kata
 • kaedah ini bermula dengan mengeja suku kata perkataan bermakna. Contohnya, ‘ka’ + ‘yu’ = kayu
 • Proses mengeja dan membatang perkataan ini perlu dimulakan dengan mudah iaitu bermula dengan dua suku kata (KVKV), kemudian dikembangkan menjadi tiga suku kata (KVKVK) dan seterusnya menjadi empat suku kata (KVKVKVKV), penggunaan diftong (VV) dan konsonan berganding (KK).

3. Kaedah Cantuman
 • kaedah ini adalah berdasarkan suku kata bagi perkataan bermakna. Perkataan itu akan dicantumkan menjadi ayat yang lengkap.
 • contohnya :
1.      cin+cin = cincin
2.      i+bu = ibu
3.      be+li = beli
Ayat lengkap = ibu beli cincin

Sebaik-baiknya, pengajaran dijalankan secara individu atau pun kumpulan kecil. Guru boleh memperkenalkan huruf vokal dan konsonan tetapi tidaklah mengikut urutan kerana itu akan membosankan murid.

Contohnya, guru menunjuk jari ke arah meja, kemudian mempamerkan kad perkataan ‘meja’. Selepas itu, guru boleh pula menayangkan pula kad huruf ‘m’, ‘e’, ‘j’ dan ‘a’.

Seterusnya letakkan buku di atas meja. Guru sebut ‘buku di atas meja’. Guru pamerkan kad perkataan ‘buku’ dan minta murid menyebut seta mengeja.

Kemudian, adakan permainan untuk murid-murid berdasarkan kad perkataan itu tadi.


Kaedah Pengajaran Pemulihan

Untuk pengajaran pemulihan yang berkesan, beberapa kaedah boleh digunakan. Antaranya adalah :
 1. Kaedah Kumpulan
 2. Kaedah Individu
 3. Kaedah Pengajaran Rakan Sebaya.

KAEDAH KUMPULAN
 • Kaedah ini bererti murid belajar dan membuat kerja dalam kumpulan. Kebiasaannya, kumpulan ini diwujudkan berdasarkan kebolehan atau pun perbezaan minat.
 • Dalam kelas saya sememangnya mudah mengajar secara kumpulan berbanding individu kerana murid mempunyai daerah kelemahan yang sama. Oleh yang demikian, bahan yang hendak dihasilkan juga mudah.
 • Dengan adanya kaedah ini akan dapat membantu kelancaran komunikasi sesama murid, saling bekerjasama dalam menyiapkan sesuatu tugasan yang diberi dan berkongsi idea.

KAEDAH INDIVIDU
 • Kaedah ini menekankan tumpuan guru hanya kepada seorang murid sahaja. Kebiasaannya, murid dalam kategori ini lebih mudah diurus kerana guru tidak mengalami gangguan ‘banyak mulut’ daripada murid semasa mengajar.
 • Guru akan lebih mudah fokus kepada objektif pembelajaran murid dan murid berasakan mendapat lebih perhatian daripada guru.

KAEDAH RAKAN SEBAYA
 • Apabila mengajar dalam kelas yang mempunyai tiga kelompok murid pemulihan dalam kuantiti yang banyak, saya akan menggunakan kaedah ini.
 • Kebiasannya, murid-murid yang dilihat matang dan lebih cerdik daripada rakan yang lain akan dibimbing dan dilatih untuk membantu melicinkan pengajaran dan pembelajaran saya pada hari berkenaan.


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS